در يازدهم مهرماه 1336 نخستين پايه هاي آموزش عالی در استان گلستان با افتتاح آموزشگاه عالي جنگل و مرتع توسط وزير كشاورزي وقت در گرگان پي ريزي شد. اين آموزشگاه در سال 1355 به مدرسه عالي منابع طبيعي تبديل گرديد.

پس از پيروزي انقلاب شكوهمند اسلامي ايران، در سال 1358 با موافقت وزارت كشاورزي و وزارت علوم، مدرسه عالي به وزارت علوم ملحق گشت و زير پوشش دانشگاه مازندران به دانشكده منابع طبيعي تبديل شد.

پس از انقلاب فرهنگي همزمان با بازگشايي مجدد دانشگاهها و موسسات آموزش عالي در سال1361، در اين دانشكده چهار گروه آموزشي تشكيل شد. اين گروه هاي آموزشي در مقاطع كارداني و كارشناسي ناپيوسته فعاليت داشتند و آموزش دوره هاي كارشناسي از سال 1360 آغاز شد.

دانشكده منابع طبيعي گرگان در سال 1367 به مجتمع دانشگاهي علوم كشاورزي و منابع طبيعي ارتقاء يافت و از دانشگاه مازندران منفك شد و در سال 1371 اين مجتمع دانشگاهي با سه دانشکده علوم پایه ، علوم زراعی و منابع طبیعی به دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان ارتقاء یافت . در سال 1387 در راستای گسترش آموزش عالی در کشور و با توجه به نیاز مبرم منطقه و استان به نیروهای توانمند و متخصص در همه رشته های دانشگاهی سه دانشکده علوم پایه، علوم انسانی و فنی و مهندسی از دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان منفک و زیربنای دانشگاه جامع گلستان را تشکیل دادند. که بعنوان  یکی از مراکز معتبر آموزش عالی در شمال کشور با توجه به پیشینه گذشته و بستر های مناسب، افتخارات متعددی در زمینه های علمی و فرهنگی کسب کرده است.

در حال حاضر دانشگاه گلستان متشکل از 4 دانشکده علوم پایه، دانشکده علوم انسانی، دانشکده فنی و مهندسی گرگان و دانشکده فنی و مهندسی علی آباد در حال فعالیت  است. از دیگر بخشهای فعال علمی و فرهنگی وابسته به دانشگاه گلستان  می توان به پارک علم و فناوری ، مرکز رشد و حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان مرکز گلستان که گامهای عملی گسترده ای در راه گسترش معارف اسلامی در بین دانشگاهیان استان برداشته است .

هم اکنون بیش از 3400 دانشجو در 4 رشته مقطع دکتری ، 35 رشته مقطع کارشناسی ارشد ، 33 رشته مقطع کارشناسی در این دانشگاه تحصیل می کنند. همچنین 120 عضو هیأت علمی در این دانشگاه مشغول به تدریس می باشند.