گروه آمار با 3 نفر عضو هیأت علمی رسماَ در سال 1380 با پذیرش دانشجو در رشته آمار محض در مقطع کاردانی در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان تأسیس شد. بعد از تأسیس دانشگاه جامع گلستان و تفکیک آن از دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در سال 1387، گروه آمار به همراه دیگر گروه‌های آموزشی دانشکده علوم پایه و همچنین دانشکده‌های فنی-مهندسی و علوم انسانی به دانشگاه نوپای گلستان پیوست. گروه آمار هم‌اکنون با 6 عضو هیأت علمی تمام‌وقت در گرایش‌های مختلف در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشجو می‌پذیرد و راه‌اندازی دوره دکتری را در دستور کار دارد.

رشته‌های موجود در گروه آمار:

آمار و کاربردهای آن(کارشناسی)، آمارریاضی(کارشناسی ارشد)