گروه ریاضی با 8 نفر عضو هیأت علمی رسماَ در سال 1383 با پذیرش دانشجو در رشته ریاضی محض در مقطع کارشناسی در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان تأسیس شد. بعد از تأسیس دانشگاه جامع گلستان و تفکیک آن از دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در سال 1387، گروه ریاضی به همراه دیگر گروه‌های آموزشی دانشکده علوم پایه و همچنین دانشکده‌های فنی-مهندسی و علوم انسانی به دانشگاه نوپای گلستان پیوست. گروه ریاضی هم‌اکنون با 10 عضو هیأت علمی تمام‌وقت در گرایش‌های مختلف علاوه بر مقطع کارشناسی، با 4 گرایش در مقطع کارشناسی ارشد و 2 گرایش در مقطع دکتری دانشجو می‌پذیرد.

رشته‌های موجود گروه ریاضی:

ریاضیات و کاربردهای آن(کارشناسی)، ریاضی-آنالیز، ریاضی-جبر، ریاضی-گراف، ریاضی-توپولوژی جبری(کارشناسی ارشد)، ریاضی-جبر، ریاضی-آنالیز(دکتری)