گروه علوم کامپیوتر دانشگاه گلستان با 3 نفر عضو هيئت علمی رسماً در سال 1385 با پذيرش 30 دانشجو در رشته علوم کامپیوتر در مقطع كارشناسي در دانشكده علوم پايه دانشگاه علوم كشاورزی و منابع طبيعي گرگان تأسيس شد. بعد از تأسيس دانشگاه جامع گلستان و تفكيك آن از دانشگاه علوم كشاورزی و منابع طبيعی گرگان در سال 1386، گروه علوم کامپیوتر به همراه ديگر گروه‌های آموزشی دانشكده علوم پايه و همچنين دانشكده‌هاي فنی- مهندسي و علوم انسانی به دانشگاه نوپای گلستان پيوست. گروه علوم کامپیوتر هم‌اکنون با 4 عضو هیأت علمی تمام وقت در مقطع کارشناسی دانشجو می‌پذیرد.