گروه زیست‌شناسي به عنوان اولین گروه آموزشی دانشکده علوم با 3 نفر عضو هيأت علمي رسماً در سال 1371 (همزمان با تأسیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان) و با پذيرش دانشجو در رشته زیست‌شناسي جانوری در مقطع كارشناسي در دانشكده علوم پايه تأسيس شد. بعد از تأسيس دانشگاه جامع گلستان و تفكيك آن از دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان در سال 1387، گروه زیست‌شناسي به همراه ديگر گروه‌هاي آموزشي دانشكده علوم پايه و همچنين دانشكده‌هاي فني- مهندسي و علوم انساني به دانشگاه نوپاي گلستان پيوست.

فلسفه تاسيس رشته زیست‌شناسي جداي از تربيت نيروي انساني متخصص، انجام پژوهش‌هاي زیستی بنيادي و كاربردي در کشور بوده است. گروه زیست‌شناسي دانشگاه گلستان توانسته مراحل پيشرفت و تكامل را سريع طي نماید و با جذب نيروهاي متخصص در گرايش‌هاي مختلف از جمله دکتری فیزیولوژی گیاهی و کارشناسی ارشد گیاهی و جانوری و بیوشیمی و راه‌اندازي و تجهيز آزمايشگاه‌هاي مختلف در شاخه‌هاي مختلف زیست‌شناسي به وظايف آموزشي و پژوهشي خود بپردازد.

گروه زیست‌شناسي دانشگاه گلستان هم اكنون با 13 عضو هيأت علمي در گرايش‌هاي مختلف علاوه بر سه مقطع كارشناسي، در چهار مقطع كارشناسي ارشد در گرايش‌هاي فیزیولوژی گیاهی، بیوشیمی،  فیزیولوژی جانوری و جانورشناسی و یک مقطع دکتری در گرايش فیزیولوژی گیاهی دانشجو مي‌پذيرد. افق و چشم‌انداز آينده گروه زیست‌شناسي افزايش دوره‌هاي تحصيلات تكميلي، ارتقاء آن به دانشكده‌اي مجزا و برآورده ساختن نيازهاي آموزشي و پژوهشي منطقه مي‌باشد تا بتواند از اين طريق نقش تأثير گذار خود را در پرورش نیروی متعهد و توانمند در عرصه‌های زیستی و خودکفائی كشور ايفا نمايد.