اعضای هیأت امنا دانشگاه های منطقه گلستان( حقیقی و حقوقی)

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

1

دکتر محمد فرهادی

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیأت امنا

2

دکتر عبدالرضا باقری

مشاور وزیر و رئیس مرکز هیأت های امنا و هیات های ممیزه

3

دکتر سید حسین حسینی

رئیس کمیسیون دائمی دانشگاه های منطقه گلستان

4

دکتر فرهاد یغمائی

رئیس دانشگاه گلستان

5

دکتر علی نجفی نژاد

رئیس دانشگاه علوم کشاورزی

6

دکتر حسین گل چینی

رئیس دانشگاه گنبد

7

دکتر الهیار ترکمن

نماینده معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری

8

دکتر حسن صادقلو

عضو هیأت امنا

9

آیت الله دکتر سید مجتبی نورمفیدی

عضو هیأت امنا

10

دکتر غلامرضا حدادچی

عضو هیأت امنا

11

دکتر نورمحمد تربتی نژاد

عضو هیأت امنا

12

دکتر عبدالحسین طاهری

عضو هیأت امنا