دانش آموزان مدرسه دخترانه مطهره گالیکش در تاریخ 95/1/24 از گروه‌های آموزشی دانشکده علوم بازدید نمودند.

در این بازدید کارشناسان آزمایشگاهی ضمن توضیح پیرامون رشته‌های موجود در گروه‌ها، به سوالات دانش‌آموزان در زمینه‌های رشته شغلی و بازار کار آنها پاسخ دادند.
HyperLink