معرفی و تاریخچه

      گروه علوم کامپیوتر دانشگاه گلستان با 3 نفر عضو هيئت علمي رسماً در سال 1385  با پذيرش 30 دانشجو در رشته علوم کامپیوتر در مقطع كارشناسي در دانشكده علوم پايه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان تاسيس شد. بعد از تاسيس دانشگاه جامع گلستان و تفكيك آن از دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان، گروه علوم کامپیوتر به همراه ديگر گروه­هاي آموزشي دانشكده علوم پايه و همچنين دانشكده­هاي فني- مهندسي و علوم انساني به دانشگاه نوپاي گلستان پيوستند.