رسالت گروه زمين­شناسی

 

1- متولي امر آموزش آكادميك زمين­شناسي از سطح كارشناسي تا دكتري در بين دانشگاه­هاي دولتي واقع در استان­هاي ساحلي خزر

2- تربيت نيروي انساني متخصص و كارآمد بومي در رشته گرايش­هاي مختلف زمين­شناسي براي فرصت­هاي شغلي و خدمات حرفه­اي در استان­هاي گلستان، مازندران وگيلان

3- ارتقاي سطح دانسته­هاي زمين­شناسي از البرز شمالي، دريا و سواحل خزر و كشورهاي همجوار از طريق افزايش سطح فعاليت­هاي پژوهشي در منطقه

4- بهره­مند ساختن منطقه تحت فعاليت از نتايج پژوهش­هاي بنيادي و كاربردي زمين­شناسي به عنوان زيرساخت­هاي توسعه پايدار منطقه

5- كمك به رشد و تعالي علمي و فرهيختگي منطقه تحت فعاليت

 

ارزش­هاي محوري گروه زمين­شناسي

 

1-محوريت آموزش آكادميك زمين­شناسي به دانشجويان از سطوح كارشناسي تا دكتري با استفاده از متون علمي روزآمد، پُرمحتوا و ژرف با محوريت يادگيري دانشجو محور؛

2- تقويت علاقمندي و تعلق خاطر دانشجويان به رشته زمين­شناسي؛

3-كشف دانشجويان پديده و خلاق، پرورش توانايي­ها و استعدادهاي آنها و ترغيب و تشويق رشد علمي آنها؛

4-پايبندي به استانداردهاي علمي در دانش آموخته نمودن دانشجويان تحصيلات تكميلي گروه؛

5-دستيابي به محيط فيزيكي مطلوب (از نظر تجهيزات فيزيكي، خدمات اجرايي، حمايتي و تسهيلات)، پويا و شاداب بعنوان عامل تسهيل­گر فرايند رشد علمي گروه؛

6-محوريت پژوهش­هاي بنيادي زمين­شناسي براي توسعه پايدار منطقه؛

7-مشاركت فعالانه اساتيد، كاركنان و دانشجويان گروه زمين­شناسي براي تحقق اهداف جمعي گروه از طريق تاكيد بر تعلق افراد به گروه و اصالت منافع جمعي در مقابل منافع فردي؛

8-مسئوليت­پذيري اساتيد و دانشجويان گروه زمين­شناسي در قبال جامعه، امور تخصصي مربوط به زمين­شناسي منطقه و توجه ويژه به حفظ محيط زيست؛