نظم در جهان ریاضیات است           زیبایی آن محاسبات است

از هندسه و جبر و توابع           هر یک هنر معادلات است

آمار و مثلثات و منطق             گویای وجود کائنات است

هر کو که ریاضیاتش نحیف است       بیگانه زحق و بی ثبات است

 

جدول مواد و ضرائب امتحانی رشته علوم ریاضی در آزمون تحصیلات تکمیلی سال 1393

موارد آزمون مشترک بین سه رشته ریاضیات و کاربردها، آمار و کاربردها، علوم کامپیوتر با ضریب 3

ریاضیات عمومی

مبانی علوم ریاضی

مبانی ماتریس ها و جبر خطی

مبانی آنالیز ریاضی

مبانی آنالیز عددی

مبانی احتمال

دروس تخصصی

زبان عمومی و تخصصی  (با ضریب 1

آنالیز ریاضی - مبانی ترکیبات - مبانی جبر - بهینه سازی خطی ( با ضریب 4