تماس با ما

آدرس پستی:

گرگان- خیایبان شهید بهشتی- دانشگاه گلستان- دانشکده علوم پایه- ساختمان شماره 1- طبقه دوم

تلفن: 2245882-0171

نمابر: 2245964-0171

کد پستی: 4913815759

پست الکترونیکی: geology@gu.ac.ir