نمایشگاه اختراعات صنعتی

مرکز همایش های بین المللی پژوهشگاه صنعت نفت کشور، اواخر فروردین 93 تهران
 انرژی، سوخت، نفت، گاز، پتروشیمی، شیمی، نانو
برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت www.tcpco.ir مراجعه فرمایید