سوابق علمی و آموزشی

HyperLink

نام و نام خانوادگی

ژیلا اصغری

درجه و تخصص

دکتری- شیمی آلی

محل اخذ مدرک

ایران- دانشگاه صنعتی اصفهان

مرتبه علمی

دانشیار

ایمیل

jasghari@yahoo.com

jasghari@gu.ac.ir