معرفی دانشکده

این دانشکده فعالیت‌های آموزشی خود را از سال تحصیل1371 با پذیرش11 نفر دانشجو در رشته زیست‌شناسی (علوم جانوری) در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان آغاز نمود و از سال 1386 با تاسیس دانشگاه گلستان به عنوان اولین دانشکده‏ سنگ بنای این دانشگاه را گذاشت. این دانشکده به مرور زمان گسترش یافت به طوری که در حال حاضر (ترم اول سال تحصیلی 1392) در این دانشکده 57 نفر عضو هیأت علمی‏ 1394 نفر دانشجو در 7 گروه آموزشی و 27 گرایش تحصیلی در دو دوره روزانه و شبانه در مقاطع تحصیلی از کارشناسی تا دکتری به تحصیل اشتغال دارند.