بسمه تعالی

 

در راستای احیای سنت دیرینه قرض الحسنه، صندوق رفاه کارکنان در مدت بیش از 4 سال از فعالیت خود نسبت به رفع مشکلات مالی تعدادی از اعضای خود اقدام نموده است.

این صندوق در نظر دارد در جهت گسترش فعالیت خود نسبت به پذیرش عضویت اعضای جدید اقدام نماید لذا از کلیه اعضای محترم هیئت علمی و کارمندان عزیز متقاضی دعوت بعمل می آید.

اهم فعالیت صندوق تاکنون شامل:

-  پرداخت حق عضویت اعضاء مبلغ 300000 ریال ماهانه

-  تعداد اعضاء صندوق تاکنون 122 نفر

-  سرمایه متوسط هر شخص تاکنون 13200000 ریال

-  مبلغ وام پرداختی فعلا مبلغ 3000000 ریال با کارمزد 4 درصد و بازگشت اقساط سی ماهه

-  حداقل زمان پرداخت وام به اعضای جدید 6 ماه از تاریخ عضویت

کلیه افرادی که تمایل به عضویت دارند می توانند نسبت به اعلام و تحویل درخواست کتبی عضویت خود به آقای داود حاجیلری اقدام نمایند.

 

 مدیر عامل صندوق رفاه کارکنان دانشگاه

 فرم تقاضای عضویت و بروزرسانی سرمایه